Επόμενες Δραστηριότητες

26 Νοε – 01 Δεκ 2018 : NATO PTECs Market Place στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή του Κέντρου.

26 Nov – 07 Δεκ 2018 : Βασικό Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας.

21 Ιαν – 25 Ιαν 2019 : Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς.

 • Σχολείο Διαχείρισης Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών...
 • Εκπαίδευση του 4ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της ΣΕΘΑ
 • Σχολείο Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων...
 • Έναρξη Σχολείου Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου...

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2019