Επόμενες Δραστηριότητες
28 Ιαν – 08 Φεβ 2019 : Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (Ι).
18 Φεβ – 01 Μαρ 2019 : Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (Ι).
 • Γενέθλιος Ημέρα του Πολυεθνικού Κέντρου Υποστήριξης Ειρήνης
 • Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (Ι)
 • Διαδικασία Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας στις 10-11...
 • Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου (CIMIC)...

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2019