Επόμενες Δραστηριότητες
27 Μαϊ – 31 Μαϊ 2019: Σχολείο Διαχείρισης Κρίσης Μαζικής Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών.
10 Ιουν – 14 Ιουν 2019: Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
17 Ιουν – 28 Ιουν 2019: Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων.

 • Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών 2019
 • Επίσκεψη Διοικητή της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ
 • Βασικό Σχολείο ΕΥΕ
 • Σχολείο Ασφάλειας Συνόρων (I) 2019

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2019