Επόμενες Δραστηριότητες:

01 Οκτ – 05 Οκτ 2018 : Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς.

 • Βασικό Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ 2018 (ΙΙ)
 • Σχολείο Ασφάλειας Χερσαίων - Θαλάσσιων Συνόρων και Ελέγχου Προσφύγων...
 • Έναρξη Σχολείου Ασφαλείας Θαλασσίων/Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού...
 • Aλλαγή Διοικήσεως του ΠΚΕΕΥΕ

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2018