Επόμενες Δραστηριότητες
17 Ιουν – 28 Ιουν 2019: Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων.

 • Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δίκαιου
 • Σχολείο Διαχείρισης Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών...
 • Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών 2019
 • Επίσκεψη Διοικητή της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Οδηγός Σπουδών 2019