07. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (II)

Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων

Διάρκεια : 02 - 13 Σεπ 2019

Κωδικός e-Prime : GR 11.16

Κωδικός ETOC : JIA-SC-3004

NATO LISTED

 

Σκοπός

     Να προετοιμάσει στελέχη από διαφορετικές χώρες στο αντικείμενο του Ελέγχου Συνόρων προκειμένου να καταστούν ικανοί να εγκαταστήσουν, οργανώσουν, επανδρώσουν, και εξοπλίσουν Μονάδες Ελέγχου Συνόρων.

Αντικείμενα

   -  Κανόνες Εμπλοκής – Μη χρήση Βίας.

   -  Οργάνωση, επάνδρωση και εξοπλισμός Μονάδας Ελέγχου Συνόρων.

   -  Βασικά καθήκοντα, αρμοδιότητες και τεχνικές, όπως σωματικός έλεγχος και έλεγχος

      οχημάτων, έλεγχος λαθρεμπορίου όπλων, διαδικασίες σύλληψης, υποδοχή και έλεγχος

      προσφύγων, παρατήρηση και καταγραφή, τεχνικές και διαδικασίες Συνοριακής

      Περιπόλου.

   -  Αναγνώριση ταξιδιωτικών εγγράφων.

   -  Μέτρα προστασίας υγιεινής.

   -  Χρήση Στρατιωτικών Σκύλων.

   -  Καθήκοντα Ακτοφυλακής/Λιμενικού Σώματος.

   -  Η σημασία της Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας (CIMIC) στον Έλεγχο Προσφύγων.

   -  Επιχειρησιακά Διδάγματα από χειρισμό προσφύγων.

   -  Διεθνείς Οργανισμοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εμπλεκόμενες σε θέματα

      προσφύγων.

   -  Το παράδειγμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες (UNHCR).

   -  Επιστροφή και Επανένταξη Προσφύγων.

   -  Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δικαιώματα Προσφύγων.

   -  Εσωτερικές καταστάσεις κρίσης και εκτοπισμός.

   -  Άσκηση πάνω στα διδαχθέντα αντικείμενα ΕΥΕ.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

   -  Βαθμός: Ανθλγός - Τχης (OF-1 – OF-3), Λχίας – Αλχίας (OR-5 – OR-9) ή πολίτες

      αναλόγων βαθμών και θέσεων

   -  Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Στρατιωτική Τυποποίηση

      ΣΤΥΠ 6001/ Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

   -  Αριθμός Συμμετεχόντων: 35

   -  Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την χρονική σειρά με την οποία

      υποβλήθηκαν.

   -  Η μεταφορά των αλλοδαπών εκπαιδευόμενων από τους σταθμούς των μέσων

      μεταφοράς με τα οποία εισήλθαν στη χώρα γίνεται από το ΠΚΕΕΥΕ (μόνο για την

      περιοχή Θεσσαλονίκης).

   -  Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών Συμφωνιών

      διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

   -  Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η  στολή μάχης

      και κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

   -  Δίδακτρα: 100 € / εβδομάδα.

   -  Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Φόρμα Συμμετοχής 2019.pdf488.92 KB

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ