09. Αντιμετώπιση – Διαχείριση Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών

Αντιμετώπιση – Διαχείριση Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών

Διάρκεια: 14 – 25 Οκτ 2019

 

Σκοπός

Να παράσχει σε Αξιωματικούς, προερχόμενους από διάφορες χώρες και υπόβαθρο,  εκπαίδευση βασιζόμενη στην εμπειρία και τα διδάγματα που αποκόμισαν οι ελληνικές ΕΔ και έτερες κυβερνητικές υπηρεσίες, από την εμπλοκή τους στην κρίση του προσφυγικού και της παράτυπης μετανάστευσης.

Να εξοικειώσει επίσης τους εκπαιδευόμενους με αντικείμενα σχετικά με τη διεθνή νομοθεσία, τη διαφορετικότητα κουλτούρας, καθώς και με βέλτιστες πρακτικές αλληλεπίδρασης με Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες

-           Ανθρώπινα δικαιώματα – νομικό πλαίσιο μεταναστών / προσφύγων

-           Διαδικασίες ταυτοποίησης μεταναστών

-           Διαδικασίες χορήγησης ασύλου

-           Καταπολέμηση παράνομης διακίνησης ανθρώπων

-           Εγκατάσταση καταυλισμού προσφύγων – Μελέτη περιπτώσεων / περιστατικών –

           Διδάγματα

-           Καθήκοντα και σχέδια Λιμενοφυλακής, σε συνάρτηση με τις προσφυγές ροές

-           Καθήκοντα και σχέδια Αστυνομίας, σε συνάρτηση με τις προσφυγικές ροές –

           Εγκληματικότητα σε προσφυγικό καταυλισμό - Μελέτη περιπτώσεων / περιστατικών –

           Διδάγματα

-           Σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές / εργάτες / τεχνικούς (διαδικασία – νομικό πλαίσιο)

-           Πρώτες βοήθειες στο πεδίο (θεωρία – πρακτική)

-           Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών / Διεθνών Οργανισμών  (FRONTEX, UNHCR, ICRC,

           DRC)

-           Βασικές αρχές Πολιτικό-Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ)

-           Διαμεσολάβηση – διαπραγμάτευση – διοργάνωση συνομιλιών – βασικές αρχές

           εκπροσώπου τύπου

-           Επίγνωση διαπολιτισμικής / φυλετικής / θρησκευτικής διαφορετικότητας

-           Επίσκεψη σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων

 

Κριτήρια

-           Βαθμού Λοχία έως Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχοι

-           Κυβερνητικοί υπάλληλοι και λοιποί ιδιώτες σχετικού επαγγέλματος ή ενασχόλησης

-           Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Συμφωνία

           Τυποποίησης (STANAG) 6001 και συγκεκριμένα: Κατανόηση 3 – Ομιλία 2 – Ανάγνωση 3  

           Γραφή 2

 

Παρατηρήσεις

-         Αριθμός Συμμετεχόντων: 35

-         Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την χρονική σειρά με την οποία

          υποβλήθηκαν.

-         Η μεταφορά των αλλοδαπών εκπαιδευόμενων από τους σταθμούς των μέσων

          μεταφοράς με τα οποία εισήλθαν στη χώρα γίνεται από το ΠΚΕΕΥΕ (μόνο για την

          περιοχή Θεσσαλονίκης).

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών

          Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η στολή μάχης

          και κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

-         Δίδακτρα: 100 € / εβδομάδα.

-         Διάρκεια: 2 εβδομάδες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Φόρμα Συμμετοχής 2019.pdf488.92 KB

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ