09. Σχολείο Προστασίας Δημοσιογράφων σε Εμπόλεμες Ζώνες

Σχολείο προστασίας δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες

Διάρκεια: 7 - 11 Σεπ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

Σκοπός

     Να παρέχει στους συμμετέχοντες την βασικές γνώσεις για την προστασία τους σε εμπόλεμες ζώνες.

 

Αντικείμενα

-         Εξοικείωση με τις Αρχές ΟΗΕ-ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΕΥΕ.

-         Αρχές Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου του Πολέμου.

-         Θέματα προστασίας.

-         Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο.

-         Πρόληψη/Υγιεινή.

-         Διαχείριση άγχους.

-         Διαχείριση/Ασφάλεια θεμάτων του φύλλου.

-         Θέματα διαχείρισης σημείων ελέγχου/επαφής.

-         Αναγνώριση εκρηκτικών μηχανισμών στο πεδίο για προστασία.

-         Συνεργασία με μεταφραστή/διαμεσολαβητή.

-         Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.

-         Απαιτούμενα υλικά στο πεδίο.

-         Αυτοάμυνα.

-         Ομηρία.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ που πρόκειται να αναπτυχθούν σε εμπόλεμες

          ζώνες.

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη

          Στρατιωτική  Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την

          χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το

          κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών 

          Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Μία εβδομάδα.

-         Δίδακτρα: 130 € / εβδομάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ