10. Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου

 Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου

Διάρκεια : 04 - 15 Νοε 2019

Κωδικός e-Prime : GR 10.12

Κωδικός ETOC : CMI-CM-3006

NATO LISTED

 

Σκοπός

     Η παροχή βασικών γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με την πολιτική του ΝΑΤΟ περί Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας, αρμοδιότητες, διαδικασίες, καθήκοντα και αρχική εκπαίδευση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας σε τακτικό επίπεδο.

 

Αντικείμενα

-         Ιστορικό Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας

-         Δόγμα-Οργάνωση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας

-         Δομή και λειτουργία Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

-         Προσέγγιση στις βασικές λειτουργίες της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας

-         Αρχές Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας

-         Καθήκοντα προσωπικού, τεχνικές και διαδικασίες

-         Πολιτικοστρατιωτική Συνεργασία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

-         Διαπραγμάτευση, Διαμεσολάβηση και Χρήση Διερμηνέων

-         Προετοιμασία Συνάντησης

-         Νομικές προσεγγίσεις

-         Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας

-         Ομάδες εργασίας και άσκηση πάνω στα διδαχθέντα αντικείμενα

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Βαθμός: Ανθλγος - Τχης (OF-1 – OF-3) ή πολίτες αναλόγων βαθμών και θέσεων

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Στρατιωτική 

          Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/ Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Ο Αριθμός Συμμετεχόντων είναι 35. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την

          χρονική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν.

-         Εσωτερική μεταφορά (από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ΠΚΕΕΥΕ) παρέχεται από το

          κέντρο.

-         Τα έξοδα διαμονής και σίτισης τα πληρώνουν οι συμμετέχοντες.

-          Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν Διακρατικών

           Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Διάρκεια : Δύο εβδομάδες.

-         Δίδακτρα: 100 € /

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η στολή

          μάχης και κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

          βδομάδα.

-         Η στολή κατά την διάρκεια του Σχολείου είναι η εκάστοτε στολή εθνική στολή

          μάχης και κατά την διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Φόρμα Συμμετοχής 2019.pdf488.92 KB

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ