Διοικητής

                                                                                                       Σχης (ΠΖ) Ελευθέριος Καλλές

          Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης                       Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης

                                                                                                                   Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ελευθέριος Καλλές γεννήθηκε στη Λάρισα το 1970. Το 1989 εισήχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από την οποία αποφοίτησε το 1993 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία του περιλαμβάνονται αναθέσεις διοίκησης όλων των επιπέδων σε διάφορες Μονάδες του Πεζικού αλλά και Αερομεταφερόμενες, όπως παρακάτω:

Διμοιρίτης Μηχανοκίνητης Δρίας (ΠΖ) (1994 – 1996),

Διοικητής Ειδικού Μηχανοκίνητου Λόχου(1996 – 1998),

Διοικητής Διακλαδικής Ελληνικής Μονάδας Υποστήριξης του Νατοϊκού Διακλαδικού Στρατηγείου JHQ SOUTHCENT (2002 - 2003),

Διοικητής Λόχου Διοικήσεως Μηχανοκίνητου Τάγματος (2004 – 2007),

Υποδιοικητής του 595 Α/Μ ΤΠ (2007 – 2008), το οποίο επίσης συμμετείχε στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF).

Το 2014, τιμήθηκε με την ανάληψη της Διοίκησης για 2 έτη του 596 Α/Μ ΤΠ, μια από τις καλύτερες Μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που παράλληλα με την εθνική της αποστολή συμμετείχε στο Σχηματισμό Μάχης της ΕΕ, HELBROC BG .Κατά τη διάρκεια της διοίκησής του, το 596 Α/Μ ΤΠ αξιολογήθηκε από ομάδα αξιολογητών εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων των ΕΔ κατά την εκτέλεση της άσκησης  «TALOS», ενόψει της περιόδου ετοιμότητας του Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG, με άριστα αποτελέσματα.

Στις 7 Ιουνίου 2018, ανέλαβε τη διοίκηση του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτελικές θέσεις Σχηματισμών και Μειζόνων Σχηματισμών, όπως παρακάτω:

Υπασπιστής Δκτη Νατοϊκού Στρατηγείου JHQ SOUTHCENT (2001 – 2002)

Επιτελής Δνσης J5 (Επιχειρησιακή Σχεδίαση) Νατοϊκού Στρατηγείου JHQ SOUTHCENT (2002 – 2004)

Επιτελής 3ου ΕΓ / 71η Α/Μ ΤΑΞ (2008 – 2009)

Επιτελής Δνσης Διεθνών Θεμάτων / Β΄ΣΣ (2010 – 2011)

Δντης 3ου ΕΓ / ΕΛΔΥΚ (2011 –2013)

Επιτελής Τμήματος Διεθνών Θεμάτων / 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ (2013)

Δντης Δνσης MEDIA/PIO/EL EU OHQ (ΕΣΕΕΕ) (Ιαν – Ιουλ 2014) κατά τη διάρκεια της 1ης αποστολής της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUFOR RCA)

Δντης Δνσης CJ-3/EL EU OHQ (Τρέχουσες Επιχειρήσεις)  (2016 – 2017)

Επιτελής Δνσης Συντονισμού Επιτελείου (ΔΣΕ) / 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Επιτελής ΔΑΣΕΚΠ (Τμήμα Εκπαίδευσης) / 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Εκτός από τις προαναφερθείσες θέσεις, κατέχει τριετή εκπαιδευτική εμπειρία λόγω τοποθέτησής του ως εκπαιδευτής στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (2001 – 2004).

Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του σχολεία εσωτερικού και επιπλέον έχει παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως παρακάτω:

Σχολή Πεζικού (Βασικό Τμήμα) – 1993

Σχολή Πεζικού στο Montpellier της Γαλλίας (Τμήμα Λοχαγών) – 1998

Προκεχωρημένο Τμήμα Σχολής Πεζικού – 2003

Προκεχωρημένο Τμήμα της Σχολής Πεζικού στο Montpellier της Γαλλίας (Τμήμα Δκτών Υπομονάδων) – 2004

Τμήμα Εκπαίδευσης στην Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης – 2006

Σχολή Διοίκησης και Επιτελών - 2006

Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης στο ΠΚΕΕΥΕ – 2008

Εκπαίδευση στο Τμήμα Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας (CIMIC) του ΝΑΤΟ School / Oberammergau – 2009

Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου – 2010

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Σχεδίαση / NATO JADL (2016)

Επιχειρησιακή Σχεδίαση / NATO JADL (2016)

Στρατηγική Επιχειρησιακή Σχεδίαση / NATO JADL (2016)

Την παρούσα χρονική περίοδο παρακολουθεί την εκπαίδευση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του «Δημοκρίτειου» Πανεπιστημίου Θράκης (Νομική Σχολή).

Γνωρίζει και ομιλεί άριστα την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα σε επίπεδο C1 και C2 αντίστοιχα, ενώ έχει πιστοποιηθεί για τη γλωσσομάθειά του με βάση την τυποποίηση του ΝΑΤΟ.

Έχει λάβει τις παρακάτω προαγωγές:

Υπολοχαγός (7/1996)

Λοχαγός (7/2001)

Ταγματάρχης (6/2007)

Αντισυνταγματάρχης (7/2011)

Συνταγματάρχης (7/2017)

Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα σταδιοδρομίας του, του έχουν απονεμηθεί τα παρακάτω μετάλλια – διαμνημονεύσεις:

Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος

Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξης

Διαμνημόνευση Ευδόκιμου Διοικήσεως Β΄ Τάξης

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Επιτελούς Β΄ Τάξης

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Επιτελούς στην Εθνική Φρουρά

Μετάλλιο Υπηρεσιών Επιτελούς στην Επιχείρηση της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUFOR RCA)

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντία Καντζανού – Καλλέ, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας και έχουν μία κόρη την Καρολίνα, μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου.