Διοικητής

                                                                                                       Σχης (ΠB) Ιωάννης Σωτηρίου

          Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης                       Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης

                                                                                                                   Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ο Συνταγματάρχης Ιωάννης Σωτηρίου γεννήθηκε στο Τρίκερι Μαγνησίας το 1971. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) το 1990 και αποφοίτησε το 1994 ως Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού.

 

            Από το 1994 έχει υπηρετήσει ως Ουλαμαγός, Δκτής Πυρχίας, Υδκτής Ανεξάρτητης Υπονάδος, Υποδιοικητής Μονάδος και Επιτελής σε Μονάδες του Πυροβολικού, Τμηματάρχης και Διευθυντής 4ου ΕΓ της Ι ΤΑΞΥΠ.

 

            Έχει υπηρετήσει ως Διμοιρίτης και Υδκτής στον 34 ΛΣΝ της ΕΛΔΥΚΟ από 11/3/2002 έως 12/11/2002, καθώς και ως αναλυτής πληροφοριών στην ISAF (CJ2X CI Analyst) από 23/1/2006 έως 30/8/2006.

 

            Το 2010 αποφοίτησε από την ΑΔΙΣΠΟ.

 

            Από το 2010 έως το 2011 διετέλεσε Επιτελής στη XVI Μ/Κ ΜΠ/ΔΠΒ/3Ο ΕΓ

 

            Από το 2011 έως το 2012 διετέλεσε Υδκτής στην 129 Α/Κ ΜΜΠ.

 

            Από το 2012 έως το 2014 διετέλεσε Υδκτής στην 188 ΜΜΠ.

 

            Από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε Επιτελής (Σύνδεσμος του ΣΞ) στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.

 

            Από το 2016 έως το 2018 διετέλεσε Διοικητής της 173 ΜΕΑ/ΑΠ.

 

            Από το 2018 έως το 2020 διετέλεσε εκπαιδευτής της Έδρας Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην ΑΔΙΣΠΟ.

 

            Έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του σχολεία του όπλου του και επιπλέον από το βασικό σχολείο καταδρομών, Αρχικής Εκπαίδευσης Αξκών Τακτικού Ελέγχου Κ/Β ΧΩΚ, Σχολεία Όπλων Τακτικής και ΑΕΛΑ της ΠΑ, Stratcom and Info Ops Course του ΠΚΕΕΥΕ.

 

            Είναι απόφοιτος του Higher Command Studies Course 2020 (ισότιμο της ΣΕΘΑ) από το Baltic Defense College.

 

            Κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία στις Διεθνείς σχέσεις, με κατεύθυνση «Στρατηγικές σπουδές και διεθνής πολιτική».

 

            Έχει ολοκληρώσει εκπαιδεύσεις του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας που αφορούν το Orientation course και CSDP Operations Planning at the Political – Strategic Level.

 

            Έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως Εκπαιδευτής ενηλίκων το 2018 και έχει πραγματοποιήσει 350 ώρες εκπαίδευσης.

 

            Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στο βαθμό του και στις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

 

            Μιλά Αγγλικά σε επίπεδο Proficiency.

 

            Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.