ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φεβρουάριος 17, 2017

  Τελείωσε το Πολυεθνικό Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου. Το σχολείο ήταν διάρκειας 2 εβδομάδων και κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές παρακολούθησαν μεγάλου εύρους θεωρητικά αντικείμενα, όπου αναπτύχθηκαν λεπτομερώς βασικά θέματα που αφορούν την πολιτική του ΝΑΤΟ στις Δημόσιες Σχέσεις, καθώς και πρακτική εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Κατά τη δεύτερη εβδομάδα του σχολείου, οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν μέρος στην άσκηση «NORTHERN MESSENGER», όπου ασχολήθηκαν έμπρακτα με την οργάνωση ενός γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, σε μια περιοχή επιχειρήσεων και κάτω από ιδιαίτερα αληθοφανείς συνθήκες.

 ...

Φεβρουάριος 02, 2017

  Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε ένα  ακόμη προγραμματισμένο Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου στις εγκαταστάσεις του Πολυεθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης.

  Σε αυτό το Σχολείο διάρκειας 2 εβδομάδων συμμετέχουν 27 εκπαιδεύομενοι μόνιμα στελέχη των ΕΔ καθώς και ιδιώτες της Ελλάδος και άλλων χωρών.

  Κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τόσο θεωρητικά αντικείμενα, όπου θα αναπτυχθούν λεπτομερώς βασικά θέματα που αφορούν την ενημέρωση κοινού, όσο και θα ασχοληθούν με πρακτική εφαρμογή αυτών (ραδιοφωνικές-τηλεοπτικές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις...

Σελίδες