Ευρωπαϊκή Ένωση

   Ανταποκρινόμενο στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκρότηση  Σχηματισμών Μάχης ικανών να δράσουν οπουδήποτε στον κόσμο, το ΠΚΕΕΥΕ συνεισφέρει στην οργάνωση και στην διεξαγωγή, όποτε είναι απαραίτητο, με Εκπαιδευτικά Σχολεία για Πολυεθνικά Επιτελεία και Εθνικά αποσπάσματα.