Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Ειρήνης (POTI)

   

    Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Ειρήνης παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο την δυνατότητα για εξ αποστάσεως μάθηση σε θέματα ΕΥΕ, ανθρωπιστικής βοήθειας, και επιχειρήσεις ασφαλείας. Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε ουσιώδης και πρακτικές γνώσεις σε στρατιωτικό προσωπικό, σώματα ασφαλείας και πολίτες δουλεύοντας προς την ίδια κατεύθυνση για την παγκόσμια ειρήνη.