Κατάσταση Σχολείων

01. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (Πιλοτικό)

Διάρκεια: 20 - 24 Ιαν 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

02. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (Ι)

Διάρκεια: 3 - 7 Φεβ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

03. Νατοϊκό Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (Ι)

Διάρκεια: 17 - 28 Φεβ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

Κωδικός ETOC : STC-PA-3001

NATO APPROVED

04. Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (Ι)

Διάρκεια: 9 - 20 Μαρ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

05. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Διάρκεια: 30 Μαρ- 10 Απρ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

Κωδικός ETOC : JIA-SC-2012

NATO LISTED

06. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών

Διάρκεια: 25 Μαϊου - 12 Ιουν 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

UN ACCREDITED

07. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 22 Ιουν - 3 Ιουλ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

08. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (ΙΙ)

Διάρκεια: 7 Σεπ - 11 Σεπ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

09. Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (ΙΙ)

Διάρκεια: 14 - 25 Σεπ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

10. Νατοϊκό Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (ΙΙ)

Διάρκεια: 5 - 16 Οκτ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

Κωδικός ETOC: STC-PA-3001

NATO APPROVED

11. Crisis Communication Course (PAO Advanced Course-Pilot)

Διάρκεια: 19 - 23 Σεπ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

12. Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

Διάρκεια: 2 - 13 Νοε 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

13. Σχολείο Προστασίας Δημοσιογράφων σε Εμπόλεμες Ζώνες

Διάρκεια: 23 Νοε - 4 Δεκ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO LISTED

14. Σχολείο Δόμησης Ακεραιότητας (Πιλοτικό)

Διάρκεια: 7 - 11 Δεκ 2020

Κωδ. e-Prime: GR 73.5

NATO APPROVED

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ