Κατάσταση Σχολείων 2019

 1. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (Ι)

Διάρκεια : 21 Ιαν - 25 Ιαν 2019

Κωδ e-Prime : GR 73.5

Κωδ ETOC :

NATO Listed

 2. Νατοϊκό Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (ΙΙ)

Διάρκεια : 28 Ιαν - 08 Φεβ 2019

Κωδ e-Prime : ACT.632.7

Κωδ ETOC : STC-PA-3001

NATO  SELECTED

 3. Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (ΙΙ)

Διάρκεια : 18 Φεβ - 01 Μαρ 2019

Κωδ e-Prime : GR 11.15

Κωδ ETOC : JIA-SC-3004

NATO Listed

4. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Διάρκεια : 04 Μαρ - 15 Μαρ 2019

Κωδ e-Prime : GR 4.17

Κωδ ETOC : JIA-SC-2012

NATO Listed

5. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών.

Διάρκεια : 26 Μαρ - 12 Απρ 2019

Κωδ e-Prime : GR 9.18

Κωδ ETOC : JIA-SC-3005

UN ACCREDITED

 6. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια : 17 - 28 Ιουν 2019

Κωδ e-Prime : GR 72.5

Κωδ ETOC :

NATO Listed

7. Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (II)

Διάρκεια : 02 Σεπ - 13 Σεπ 2019

Κωδ e-Prime : GR 11.16

Κωδ ETOC : JIA-SC-3004

NATO Listed

8. Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (II)

Διάρκεια : 23 Σεπ - 04 Οκτ 2019

Κωδ e-Prime : ACT.632.8

Κωδ ETOC : STC-PA-3001

NATO  SELECTED

9. Σχολείο Αντιμετώπισης-Διαχείρισης Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών.

Διάρκεια : 14 Νοε - 25 Νοε 2019

Κωδ e-Prime :

Κωδ ETOC :

10. Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου

Διάρκεια : 04 Νοε - 15 Νοε 2019

Κωδ e-Prime : GR 10.12

Κωδ ETOC : CMI-CM-3006

NATO Listed

11. Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

Διάρκεια : 18 Νοε - 29 Νοε 2019

Κωδ e-Prime :

Κωδ ETOC :

12. Σχολείο Προστασίας Δημοσιογράφων σε Εμπόλεμες Ζώνες

Διάρκεια : 25 Νοε - 29 Νοε 2019

Κωδ e-Prime :

Κωδ ETOC :

13. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (II)

Διάρκεια : 02 Δεκ – 06 Δεκ 2019

Κωδ e-Prime :

Κωδ ETOC :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ