Κατάσταση Σχολείων 2019

 1. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (Ι)

Iteration : 21 Ιαν - 25 Ιαν 2019

e-Prime code : GR 73.5

ETOC Code No :

NATO Listed

 2. Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (ΙΙ)

Iteration : 28 Ιαν - 08 Φεβ 2019

e-Prime code : ACT.632.7

ETOC Code No : STC-PA-3001

NATO  SELECTED

 3. Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (ΙΙ)

Iteration : 18 Φεβ - 01 Μαρ 2019

e-Prime code : GR 11.15

ETOC Code No : JIA-SC-3004

NATO Listed

4. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Iteration : 04 Μαρ - 15 Μαρ 2019

e-Prime code : GR 4.17

ETOC Code No : JIA-SC-2012

NATO Listed

5. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών.

Iteration : 26 Μαρ - 12 Απρ 2019

e-Prime code : GR 9.18

ETOC Code No : JIA-SC-3005

UN ACCREDITED

 6. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Iteration : 17 - 28 Ιουν 2019

e-Prime code : GR 72.5

ETOC Code No :

NATO Listed

7. Σχολείο Ασφαλείας Θαλασσίων / Χερσαίων Συνόρων και Χειρισμού Προσφύγων / Όπλων και Αγαθών Διττής Χρήσης (II)

Iteration : 02 Σεπ - 13 Σεπ 2019

e-Prime code : GR 11.16

ETOC Code No : JIA-SC-3004

NATO Listed

8. Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ (II)

Iteration : 23 Σεπ - 04 Οκτ 2019

e-Prime code : ACT.632.8

ETOC Code No : STC-PA-3001

NATO  SELECTED

9. Σχολείο Αντιμετώπισης-Διαχείρισης Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών.

Iteration : 14 Νοε - 25 Νοε 2019

e-Prime code :

ETOC Code No :

10. Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας

Iteration : 04 Νοε - 15 Νοε 2019

e-Prime code : GR 10.12

ETOC Code No : CMI-CM-3006

NATO Listed

11. Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης

Iteration : 18 Νοε - 29 Νοε 2019

e-Prime code :

ETOC Code No :

12. Σχολείο Προστασίας Δημοσιογράφων σε Εμπόλεμες Ζώνες

Iteration : 25 Νοε - 29 Νοε 2019

e-Prime code :

ETOC Code No :

13. Σχολείο Διαπολιτισμικής Συμπεριφοράς (II)

Iteration : 02 Δεκ – 06 Δεκ 2019

e-Prime code :

ETOC Code No :

Εκπαίδευση