Νέα

Φεβρουάριος 02, 2017

  Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε ένα  ακόμη προγραμματισμένο Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου στις εγκαταστάσεις του Πολυεθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης.

  Σε αυτό το Σχολείο διάρκειας 2 εβδομάδων συμμετέχουν 27 εκπαιδεύομενοι μόνιμα στελέχη των ΕΔ καθώς και ιδιώτες της Ελλάδος και άλλων χωρών.

  Κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τόσο θεωρητικά αντικείμενα, όπου θα αναπτυχθούν λεπτομερώς βασικά θέματα που αφορούν την ενημέρωση κοινού, όσο και θα ασχοληθούν με πρακτική εφαρμογή αυτών (ραδιοφωνικές-τηλεοπτικές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις...

Σελίδες