Νέα 2018

Νοέμβριος 29, 2018

   Στις 27 Νοεμβρίου 2018, έλαβε χώρα στο Στρατηγείο του NATO στις Βρυξέλλες το PTEC Marketplace, στο οποίο το ΠΚΕΕΥΕ συμμετείχε με την παρουσία του Υποδιοικητή Σχη (ΠΖ) Αραμπατζή Νικόλαου και ενός Ανώτερου Αξκού Τχη (ΠΖ) Αναστασίου Ευάγγελου. Κατά την διάρκεια της υπόψη δραστηριότητας προβλήθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου με την χρήση οπτικοακουστικών καθώς και η παρουσίαση του νέου οδηγού εκπαίδευσης για το 2019.

Νοέμβριος 28, 2018

  Την 26η Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένο το Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου (Multinational  CIMIC Field Workers Course) στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) στις εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΥΕ.

   Στο υπόψη σχολείο, διάρκειας 2 εβδομάδων, συμμετέχουν 23 σπουδαστές (Ελλάδα, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Πακιστάν). Όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και ιδιώτες από την Ελλάδα και  το εξωτερικό.

   Παράλληλα το Κέντρο καλωσορίζει τη διάθεση ενός εξειδικευμένου...

Νοέμβριος 13, 2018

   Την 29 Οκτωβρίου 2018 το Σχολείο «Διαχείρισης Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών» ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΥΕ και ολοκληρώθηκε την 9 Νοεμβρίου 2018  .

    21 εκπαιδευόμενοι, μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας και ιδιώτες από την Kίνα, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σαουδική Αραβία, ανταποκρίθηκαν δηλώνοντας συμμετοχή σε αυτό το διάρκειας 2 εβδομάδων σχολείο.

    Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν 46 εκπαιδευτικές περιόδους ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και συμμετείχαν σε 10 ώρες επίσκεψης σε «Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας...

Νοέμβριος 07, 2018

   Την 06 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένη στις εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΥΕ, η εκπαίδευση του 4ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της ΣΕΘΑ.

   Τo ΠΚΕΕΥΕ επισκέφθηκε ο Υδκτής της Σχολής Εθνικής Άμυνας , Υπτγος Μπούρλος Στυλιανός, στον οποίο έγινε σύντομη παρουσίαση της αποστολής του ΠΚΕΕΥΕ και ξενάγηση στους χώρους του.

  Στην εκπαίδευση, διάρκειας 3 ημερών συμμετέχουν 8 σπουδαστές από 5 χώρες (Ελλάδα, Η.Α.Ε., Κίνα, Κύπρος και Μαυροβούνιο). Οι σπουδαστές είναι μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

   Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι...