Διαδικασία Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας στις 10-11 Δεκεμβρίου 2018

2018, Δεκέμβριος 10 - 6:09μμ

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ομάδα Αξιωματικών από το ‘’ΝΑΤΟ – ACT’’ και από το Φινλανδικό Κέντρο Εκπαίδευσης ‘’FINCENT’’ , επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ‘’Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης’’ - ΠΚΕΕΥΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης σχετικά με τη ένταξη του ΠΚΕΕΥΕ σύμφωνα με την “Διαπίστευση Διασφάλισης Ποιότητας ΝΑΤΟ” .

 

   Η ομάδα απαρτίζεται από τους ακόλουθους Αξιωματικούς:

 

Lt. Col (POL-A) Jerzy KANIA - NATO ACT

Lt. Col (ROU-A) Cristian IVANESCU - NATO ACT

Maj (FIN-A) Riku VALTONEN - FINCENT

Petty Officer Louise SYMS - NATO ACT

 

   Η αξιολόγηση του ΠΚΕΕΥΕ είναι διάρκειας 2 ημερών και θα συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.