Εκπαίδευση του 4ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της ΣΕΘΑ

2018, Νοέμβριος 7 - 2:02μμ

   Την 06 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένη στις εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΥΕ, η εκπαίδευση του 4ου Διεθνούς Τμήματος Σπουδών (ΔΤΣ) της ΣΕΘΑ.

   Τo ΠΚΕΕΥΕ επισκέφθηκε ο Υδκτής της Σχολής Εθνικής Άμυνας , Υπτγος Μπούρλος Στυλιανός, στον οποίο έγινε σύντομη παρουσίαση της αποστολής του ΠΚΕΕΥΕ και ξενάγηση στους χώρους του.

  Στην εκπαίδευση, διάρκειας 3 ημερών συμμετέχουν 8 σπουδαστές από 5 χώρες (Ελλάδα, Η.Α.Ε., Κίνα, Κύπρος και Μαυροβούνιο). Οι σπουδαστές είναι μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

   Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις, σχετικές με τις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ), το νομικό πλαίσιο που αφορά τις ΕΥΕ, την πολιτική δημοσίων σχέσεων του ΝΑΤΟ, την στρατηγική επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.