Έναρξη του ''Βασικού Σχολείου Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ'' 2018 (ΙΙ)

2018, Σεπτέμβριος 10 - 2:22μμ

   Σήμερα ξεκίνησε ένα ακόμα  «Βασικό Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ» στο ΠΚΕΕΥΕ, με τη συμμετοχή 30 εκπαιδευομένων από 12 χώρες.

 Οι εκπαιδευόμενοι από τις σύμμαχες και συνεργαζόμενες χώρες του ΝΑΤΟ , θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πως επικοινωνεί το ΝΑΤΟ, να μάθουν τις διαδικασίες, τις ευθύνες και τα καθήκοντα ενός Αξιωματικού Εκπροσώπου Τύπου ΝΑΤΟ και να λάβουν ή να βελτιώσουν ένα πλήρες πακέτο επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τεχνικών συνέντευξης.