Επίσκεψη Δκτή της Ταξιαρχίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG)

2020, Ιούλιος 23 - 2:29μμ

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2020, ο Δκτής της Ταξιαρχίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South Eastern European Brigade) , Τξχος Τουντορίκα Πετράσε (Brigadier General Tudorica Petrache), συνοδευόμενος από στελέχη του επιτελέιου του, επισκεύθηκε το Πολυεθνικό  Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ). Κατά την διάρκεια της επισκέψεώς του ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δυνατότητες του, καθώς και για τις εκπαιδεύσεις που διεξάγει. Το ΠΚΕΕΥΕ υποστηρίζει το επιτελέιο της Ταξιαρχίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  με παροχή εκπαίδευσης σε ποικίλα αντικείμενα μέσω Κινητών Ομάδων Εκπαίδευσης (ΚΟΕ) και μέσω των Σχολείων που διεξάγει στην έδρα του. Με την ευκαιρία της επίσκεψης του, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την παροχή των υφιστάμενων εκπαιδεύσεων καθώς και την την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μέσω της δημιουργίας νέων.