Φιλοξενία της 3ης Ενότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Ασφάλεια και Διαχείριση Συνόρων για την Ανώτερη Ηγεσία»

Από τις 26 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 2021 το ΠΚΕΕΥΕ φιλοξένησε την διεξαγωγή της 3ης ενότητας του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Ασφάλεια Και Διαχείριση Συνόρων για την Ανώτερη Ηγεσία». Το Πρόγραμμα διεξάγεται από το «Κολλέγιο Επιτελών Διαχείρισης Συνόρων» του ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με το «Κέντρο για την Διακυβέρνηση του Τομέα Ασφάλειας της Γενεύης – DCAF».

Το πρόγραμμα παρακολουθείται από 27 αξιωματούχους και διευθυντές (20 με φυσική παρουσία και 7 διαδικτυακά) από υπηρεσίες ασφάλειας και διαχείρισης συνόρων, από 15 χώρες.

Μέσω διαλέξεων, πρακτικής εξάσκησης και επισκέψεων σε τελωνειακές υπηρεσίες, η 3η ενότητα επικεντρώνει στην αναγνώριση των τρεχουσών και μελλοντικών τάσεων στην διαχείριση και ασφάλεια συνόρων. Παράλληλα ενσωματώνει πρωτοποριακούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι η πρώτη που το ΠΚΕΕΥΕ διεξάγει στην έδρα του με φυσική παρουσία εκπαιδευόμενων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Κορωνοϊού. Για την διασφάλιση της προστασίας της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτών, λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή όλων των υγειονομικών μέτρων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.