Παράδοση - Παραλαβή Δκσης ΠΚΕΕΥΕ

2020, Ιούλιος 23 - 2:39μμ

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο ΠΚΕΕΥΕ αλλαγή διοίκησης μεταξύ του Συνταγματάρχη(ΠΖ) Καλλέ Ελευθέριου και του νέου Διοικητή Συνταγματάρχη (ΠΒ) Σωτηρίου Ιωάννη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Στρατηγού Διοικητή της ΙΙας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγο Σωτήριο Κωστάκογλου και εκπροσώπων των τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Κατά την τελετή λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.

Ο νέος Διοικητής του ΠΚΕΕΥΕ, Συνταγματάρχης(ΠΒ) Σωτηρίου Ιωάννης, έδωσε στα Στελέχη του, κατευθυντήριες οδηγίες ενώ εξέφρασε την πρόθεση του και το όραμα του σχετικά με την λειτουργία και το μελλοντικό εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου, εν μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.
Ο απερχόμενος Διοικητής, Συνταγματάρχης(ΠΖ) Καλλές Ελευθέριος, έκανε ανασκόπηση του έργου του ΠΚΕΕΥΕ κατά τα τελευταία 2 χρόνια και ευχαρίστησε το προσωπικό του Κέντρου για το έργο που επιτελέστηκε. Τέλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητή.