Σχολείο «Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης»

2021, Δεκέμβριος 6 - 11:14πμ

Από τις 8 έως τις 19 Νοεμβρίου 2021 το Greek MPSOTC διεξήγαγε το μάθημα «Security Management in Situational Prevention eLearning». 30 συμμετέχοντες από 4 χώρες είχαν την ευκαιρία μέσω διαδικτυακών διαλέξεων να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα σχεδιασμού ασφαλείας για προσωπικό και κρίσιμες υποδομές σε επίπεδο τακτικής. Το μάθημα διεξήχθη σε Μορφή e-learning για την καλύτερη προστασία της υγείας των συμμετεχόντων και των λέκτορων.