Σχολείο «Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ» 2021 Β

2021, Νοέμβριος 23 - 2:11μμ

Από τις 11 έως τις 22 Οκτωβρίου 2021 το ΠΚΕΕΥΕ διεξήγαγε το Σχολείο «Αξιωματικών Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ» με την συμμετοχή 30 μαθητών από 11 χώρες. Με την συνδρομή μιας διεθνούς ομάδας 22 ειδικών στην επικοινωνία, δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών το Σχολείο παρείχε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μάθουν την αποστολή, τις διαδικασίες και τα καθήκοντα ενός αξιωματικού δημοσίων σχέσεων και να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Το ΝΑΤΟ υποστήριξε την εκπαίδευση με την διάθεση εκπαιδευτών από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και την Διεύθυνση Επικοινωνίας του SHAPE. Η συνεργασία του ΠΚΕΕΥΕ με το NATO School Oberammergau, στην εξέλιξη Σχολείων «Δημοσίων Σχέσεων» εκφράστηκε μέσω της παρουσίας του Διευθυντή του αντίστοιχου τμήματος από το NSΟ, καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης. Το Σχολείο έγινε με φυσική παρουσία αλλά με περιορισμένο αριθμό μαθητών.