Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δίκαιου

2019, Ιούνιος 11 - 11:50πμ

   Από 10 έως 14  Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), στο Κιλκίς, το «Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» (“International Humanitarian Law Course”)

   Το Σχολείο το παρακολούθησαν 28 εκπαιδευόμενοι από 8 διαφορετικές χώρες (Αίγυπτος, Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Μπαγκλαντές, Τσεχία). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επαυξήσουν την κατανόηση τους επί των νομικών, πολιτικών και πρακτικών ζητημάτων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, σε θέματα προστασίας αμάχων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

   Επιπλέον ενημερώθηκαν για της απειλές, τις ανάγκες και την ευπάθεια των αμάχων, ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκαν στην εφαρμογή στρατηγικών και κατάλληλων μέτρων σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.