Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου

2020, Ιανουάριος 20 - 7:41πμ

Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 ξεκίνησε το Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου με συμμετοχή 30 σπουδαστών από 8 χώρες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επαυξήσουν την κατανόηση των νομικών, πολιτικών και πρακτικών ζητημάτων του Διεθνές Ανθρωπιστικού Δικαίου επί της προστασίας των αμάχων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιβάλλον ένοπλης σύγκρουσης.

Επιπλέον θα βελτιώσουν την επίγνωση των απειλών, των αναγκών και της ευπάθειας των αμάχων, ενώ θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν στρατηγικές σε επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και κατάλληλα μέτρα επί του πεδίου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.