Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας (CIMIC) Τακτικού Επιπέδου 2018

2018, Νοέμβριος 28 - 10:07πμ

  Την 26η Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένο το Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου (Multinational  CIMIC Field Workers Course) στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) στις εγκαταστάσεις του ΠΚΕΕΥΕ.

   Στο υπόψη σχολείο, διάρκειας 2 εβδομάδων, συμμετέχουν 23 σπουδαστές (Ελλάδα, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Πακιστάν). Όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και ιδιώτες από την Ελλάδα και  το εξωτερικό.

   Παράλληλα το Κέντρο καλωσορίζει τη διάθεση ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτή από την 1Η Διοίκηση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας (Ολλανδία) και εκφράζει τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη.

   Κατά τη διάρκειά της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν θεωρητικά αντικείμενα, κατά τα οποία θα αναπτυχθούν λεπτομερώς βασικά θέματα που αφορούν τις Τακτικές-Τεχνικές-Διαδικασίες (ΤΤΡ) καθώς και το δόγμα της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας.       Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν με εξεταζόμενα αντικείμενα την εδραίωση εμπιστοσύνης σε περιβάλλον πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας, τεχνικές διαπραγμάτευσης και χρήση συνδέσμων.

     Το ΠΚΕΕΥΕ καλωσορίζει τους μαθητές και εύχεται να έχουν μια εποικοδομητική εκπαίδευση.