Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου (CIMIC) 2018

2018, Δεκέμβριος 10 - 5:20μμ

   Όλοι οι 22 συμμετέχοντες που προέρχονται από την Ελλάδα, το Πακιστάν, την Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχολείο, έχοντας αποκτήσει κρίσιμα προσόντα για την εκτέλεση επιχειρήσεων Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας. Στην διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σχολείου, διδάχθηκαν θεωρητικά αντικείμενα σχετικά με το δόγμα, την οργάνωση των δυνάμεων, τον ρόλο των ΜΚΟ, ΚΟ, και Διεθνών Οργανισμών, επικοινωνιακών προσόντων, καθώς και τον ρόλο των γυναικών και των παιδιών στις πολιτικοστρατιωτικές επιχειρήσεις. Στη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν πρακτικά τη γνώση που απόκτησαν την πρώτη εβδομάδα . Η πρακτική άσκηση, περιλάμβανε συσκέψεις, σύνταξη αναφορών, χρήση επικοινωνιακών γνώσεων και κατάλληλη χρήση πολιτισμικής επίγνωσης προκειμένου να επιτύχουν την αποστολή τους.

   Επίσης κρίσιμη και σημαντική υπήρξε η συμβολή τόσο του ξένου εκπαιδευτή από την Ολλανδία, που μέσω της μεγάλης εμπειρίας του (περισσότερο από 30 χρόνια) στις πολιτικοστρατιωτικές επιχειρήσεις, παρείχε στους συμμετέχοντες γνώση, χρήσιμα παραδείγματα και συμβουλές, όσο και του εξωτερικού εκπαιδευτή από το Λόχο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας.  Επιπρόσθετα, η συμβολή τοπικών αρχών από το Δημαρχείο, την Αστυνομία και το Νοσοκομείο του Κιλκίς υπήρξε σημαντική για την υλοποίηση και διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.