Σχολείο πολιτισμικής επίγνωσης

2020, Φεβρουάριος 5 - 1:11μμ

Από τις 3 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2020 το ΠΚΕΕΥΕ διεξήγαγε το «Σχολείο πολιτισμικής επίγνωσης». Το Σχολείο, διάρκειας 1 εβδομάδας, το  παρακολούθησαν 18 Σπουδαστές από 5 χώρες. Οι μαθητές, οι οποίοι ήταν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών τους, καθώς και ιδιώτες, απέκτησαν   βασικές γνώσεις και την επίγνωση για την ενσωμάτωση  πολιτισμικών θεμάτων στον σχεδιασμό επιχειρήσεων.