«Σχολείο Στρατηγικών Επικοινωνιών» 2021

Από 19 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2021 Κινητή Ομάδα Εκπαίδευσης του ΠΚΕΕΥΕ διεξήγαγε «Σχολείο Στρατηγικών Επικοινωνιών» στις εγκαταστάσεις του RACVIAC, του Κέντρου για την Συνεργασία ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ΠΚΕΕΥΕ σε συνεργασία με το RACVIAC σχεδίασαν και παρείχαν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε 21 Αξιωματικούς και πολίτες από 7 Βαλκανικές χώρες. Το Σχολείο έλαβε χώρα στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας και είχε σαν στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές του στην πολιτική και στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επικοινωνιών και να συνεισφέρει στην βελτίωση μιας συνεκτικής θεσμικής προσέγγισης στην κατανόηση και αντιμετώπιση μιας εχθρικής επιρροής.