Συμμετοχή του ΠΚΕΕΥΕ στο Marketplace 2018

2018, Νοέμβριος 29 - 10:56πμ

   Στις 27 Νοεμβρίου 2018, έλαβε χώρα στο Στρατηγείο του NATO στις Βρυξέλλες το PTEC Marketplace, στο οποίο το ΠΚΕΕΥΕ συμμετείχε με την παρουσία του Υποδιοικητή Σχη (ΠΖ) Αραμπατζή Νικόλαου και ενός Ανώτερου Αξκού Τχη (ΠΖ) Αναστασίου Ευάγγελου. Κατά την διάρκεια της υπόψη δραστηριότητας προβλήθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου με την χρήση οπτικοακουστικών καθώς και η παρουσίαση του νέου οδηγού εκπαίδευσης για το 2019.