Τροποποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΠΚΕΕΥΕ 2020 Λόγω COVID-19

2020, Σεπτέμβριος 17 - 11:50πμ

Το ΠΚΕΕΥΕ στο πλαίσιο ανάληψης ενεργειών και μέτρων για την προστασία από το νέο στέλεχος του Κορωναϊού (COVID-19), τροποποιεί το Πρόγραμμα εκπαιδεύσεως έτους 2020 όπως παρακάτω :

  1. Ακύρωση του Σχολείου «Πολιτισμικής Επίγνωσης για Αποστολές και Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ» που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από 7 έως 12 Σεπ 2020.
  2. Αναβολή του πιλοτικού Σχολείου «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων», που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από 14 έως 19 Σεπ 2020 και επαναπρογραμματισμός διεξαγωγής του, σε νέα ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
  3. Ακύρωση διεξαγωγής των Σχολείων, «Αξκων Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ» και «Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας Τακτικού Επιπέδου του ΝΑΤΟ» που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από 5 Οκτ 2020 και 23 Νοε 2020 αντίστοιχα.
  4. Διαδικτυακή διεξαγωγή των Σχολείων «Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης» και «Δόμησης Ακεραιότητας» στις ήδη προγραμματισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής τους.