Βασικό Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ (ΙΙ) 2018

2018, Σεπτέμβριος 26 - 9:38πμ

  Την 21 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του Βασικού Σχολείου Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ (ΙΙ). Το σχολείο ήταν διάρκειας 2 εβδομάδων και κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές παρακολούθησαν θεωρητικά αντικείμενα, με σκοπό να αποκτήσουν βασική γνώση της Πολιτικής «Δημοσίων Σχέσεων» του ΝΑΤΟ, καθώς και των υποχρεώσεων, των λειτουργιών και των καθηκόντων του «Αξιωματικού Δημοσίων Σχέσεων».Κατά την δεύτερη εβδομάδα, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην άσκηση «NORTHERN MESSENGER», όπου ασχολήθηκαν έμπρακτα με την οργάνωση «Γραφείου Ενημέρωσης ΜΜΕ του ΝΑΤΟ», σε προσομοιωμένο περιβάλλον επιχειρήσεων.

  Στο σχολείο συμμετείχαν 30 εκπαιδευόμενοι από 12 χώρες (Ελλάδα, Η.Π.Α., Πακιστάν, Πολωνία, Η.Α.Ε., Ιρλανδία, Εσθονία, Κολομβία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κίνα και Σερβία).

  Άξια ιδιαίτερης αναφοράς η επιτυχία του σχολείου, όπως αυτή περιγράφεται μέσα από τις εκθέσεις αξιολόγησης των σπουδαστών.

  Ευχόμαστε σε όλους όσους παρακολούθησαν το σχολείο καλή επιστροφή στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και στις οικογένειές τους.