Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών

Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών ΗΕ

Διάρκεια : 23 Απρ - 11 Μαΐου 2018

Κωδικός e-Prime : GR 9.17

Κωδικός ETOC : JIA-SC-3005

UN ACCREDITED

 

Σκοπός

     Να προετοιμάσει στελέχη από διαφορετικές χώρες για την ανάληψη καθηκόντων ως Παρατηρητές των ΗΕ σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ).

     Να παρέχει πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την δομή, διαδικασίες και ορολογία των ΗΕ (UN).

 

Αντικείμενα

-         Δομή, διαδικασίες και ορολογία των ΗΕ (UN)

-         Βασικά καθήκοντα Στρατιωτικών Παρατηρητών, αρμοδιότητες και διαδικασίες

-         Διαπραγμάτευση, Διαμεσολάβηση και Καθήκοντα Συνδέσμου

-         Βασικές Γνώσεις Τοπογραφίας – Προσανατολισμός – Τήρηση Κατευθύνσεως (και

          με  τη χρήση GPS)

-         Παρατήρηση και Καταγραφή

-         Κανόνες Εμπλοκής – Μη Χρήση Βίας και Κώδικας Συμπεριφοράς

-         Μέτρα προστασίας υγιεινής, αυτοπροστασίας και PBX

-         Χειρισμός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

-         Cultural Awareness.

-         Human Trafficking

-         Refugees, IDPs issues.

-         Hostage Survival.

-         Working with Interpreters.

 

Κριτήρια Συμμετοχής

-         Βαθμός: Ανθλγός-Ανχης (OF-1 – OF-4) ή πολίτες αναλόγων βαθμών και θέσεων

-         Γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Στρατιωτική

          Τυποποίηση ΣΤΥΠ 6001/ Listening 3 - Speaking 2 - Reading 3 - Writing 2.

 

Παρατηρήσεις

-         Αριθμός Συμμετεχόντων: 35

-         Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές κατά την χρονική σειρά με την οποία

          υποβλήθηκαν.

-         Η μεταφορά των αλλοδαπών εκπαιδευόμενων από τους σταθμούς των μέσων

          μεταφοράς με τα οποία εισήλθαν στη χώρα γίνεται από το ΠΚΕΕΥΕ (μόνο για την

          περιοχή Θεσσαλονίκης).

-         Η διαμονή και διατροφή δύναται να παρεσχεθεί δωρεάν κατόπιν

          Διακρατικών Συμφωνιών διαφόρων χωρών με την Ελλάδα.

-         Κατά την διάρκεια του Σχολείου η εκάστοτε στολή είναι η στολή μάχης και κατά  την

          διάρκεια των εθιμοτυπικών εκδηλώσεων πολιτική περιβολή

-         Δίδακτρα: 100 € / εβδομάδα.

-         Διάρκεια: 3 εβδομάδες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Φόρμα Συμμετοχής_.pdf470.55 KB