ΠΚΕΕΥΕ

Marketplace 2019

Η ετήσια δραστηριότητα Marketplace των PTECs έλαβε χώρα την 5 Νοε 2019 στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Υψηλόβαθμοι αντιπρόσωποι απο 26 PTECs συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συζητήσουν τις μελλοντικές δράσεις στον κρίσιμο τομέα της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης.