ΠΚΕΕΥΕ

Αποστολή & Στόχοι

Η διοργάνωση Πολυεθνικών Σχολείων, με Έλληνες και αλλοδαπούς εκπαιδευομένους, με σκοπό την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, επί θεμάτων ΕΥΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα του ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ και ΟΑΣΕ.

Επιπρόσθετα παρέχει ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση, σε Εθνικό και Πολυεθνικό προσωπικό, Επιτελείς και Στρατιωτικούς Παρατηρητές, που έχουν τοποθετηθεί σε αποστολή ΕΥΕ, πριν την ανάληψης αποστολής τους (Pre-deployment Training).

Η εκπαίδευση στοχεύει στην προετοιμασία των στελεχών ως:

  • Διοικητές Τάγματος – Διμοιρίας σε ειρηνευτικές αποστολές
  • Προσωπικού σε πολυεθνικούς σχηματισμούς
  • Στρατιωτικοί Παρατηρητές σε ειρηνευτικές αποστολές
  • CIMIC Ειδικούς
  • Αξιωματικούς Εκπροσώπους Τύπου