ΠΚΕΕΥΕ

Ιστορικό

Το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 1998 μετά από απόφαση του ΥΕΘΑ. Διεξήγαγε το πρώτο σχολείο πειραματικά από τις 23 του ίδιου μήνα με 25 συμμετέχοντες από την Ελληνική Μονάδα της Ειρηνευτικής Δύναμης (εκείνης της περιόδου)

Από την 19 Μαΐου 2000 το Ελληνικό Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης αναγνωρίστηκε επισήμως από το ΝΑΤΟ ως Εκπαιδευτικό Κέντρο του προγράμματος Συνεργασία για την Ειρήνη (PfP Training Center), μετά από μια περίοδο επιτυχών αξιολογήσεων η οποία διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος.

Η ίδρυση αυτού του εκπαιδευτικού Κέντρου από την Ελλάδα απορρέει αφενός από την ισχυρή θέληση της χώρας μας για σταθερό και ειρηνικό περιβάλλον και αφετέρου από την φυσική συνέχιση της μακράς παράδοσης που έχει η χώρα σε συμμετοχή σε ΕΥΕ από το 1950.

Ο πρωταρχικός στόχος του ΠΚΕΕΥΕ είναι να εκμεταλλευθεί την εμπειρία η οποία αποκτάται από την μακρά συμμετοχή των στρατευμάτων μας σε ΕΥΕ, εξασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές , ρεαλιστική και έγκυρη εκπαίδευση στο πολυεθνικό προσωπικό και στο εθνικό τμήμα, κατά την προετοιμασία για Ειρηνευτική Αποστολή.

Η συμμετοχή στα σχολεία του κέντρου είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και του προγράμματος Συνεργασία για την Ειρήνη (PfP). Επιπλέον οι χώρες μέλη του προγράμματος Μεσογειακού Διαλόγου και τρίτες χώρες* προσκαλούνται να συμμετέχουν ανάλογα με τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες.

Το ΠΚΕΕΥΕ, ως Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης του προγράμματος Συνεργασία για την Ειρήνη στην συνεχόμενη ανταπόκρισή του στις ραγδαία εναλλασσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, σχεδιάζει και διεξάγει Πολυεθνικά σχολεία σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να εκπληρώσει επιπρόσθετες δεσμεύσεις της ΕΕ.

* Χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, στο πρόγραμμα Συνεργασία για την Ειρήνη και στο πρόγραμμα Μεσογειακού Διαλόγου.