ΠΚΕΕΥΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προς όλους τους ενδιαφερομένους,
Παρακαλώ εφίσταται η προσοχή σας στις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την διαδικασία αίτησης συμμέτοχης στα Σχολεία του ΠΚΕΕΥΕ:
1. Υποβολή Αιτήσεων Συμμέτοχης:
• «Κατεβάστε» την Φόρμα Συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας: https://mpsotc.army.gr/wp-content/uploads/2024/02/Application_Form_v2024.2.pdf
• Στείλτε την συμπληρωμένη αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mpsotc@hndgs.mil.gr, όχι νωρίτερα από 60 ημέρες προ της ενάρξεως του Σχολείου και όχι αργότερα μέχρι 30 ημέρες προ της ενάρξεως του Σχολείου.
Οδηγός Σχολείων 2024: https://mpsotc.army.gr/wp-content/uploads/2023/09/MPSOTC-Course-Guide-2024.pdf
2. Κόστος Συμμέτοχης:
• Το κόστος συμμέτοχης είναι 250€ ανά άτομο, ανά εβδομάδα.
• Κατόπιν λήψεως επιβεβαιωτικής επιστολής συμμέτοχης του αιτούντα, η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 10 ημέρες προ της ενάρξεως του Σχολείου.
• Οι συμμετέχοντες που θα αποσταλούν από τα ΓΕ δεν καταβάλλουν δίδακτρα.
3. Ελληνικές Συμμέτοχες Προσωπικού Ε.Δ:
• Υπηρεσιακές συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνο όταν αποστέλλονται από τα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης των ΓΕ και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας. Οποιοσδήποτε άλλος φορέας των ΕΔ και των ΣΑ επιθυμεί να στείλει προσωπικό θα πρέπει να το κάνει μέσω των αντίστοιχων Γραφείων εκπαίδευσης, με εξαίρεση το NRDC-GR.
4. Απαιτήσεις Γλωσσομάθειας:
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα πρότυπα επάρκειας στα αγγλικά, όπως περιγράφονται στο STANAG 6001:
Listening: Good (Level 3)
Speaking: Fair (Level 2)
Reading: Good (Level 3)
Writing: Fair (Level 2)
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ΠΚΕΕΥΕ για την εκπαίδευση σας.
Για να κάνετε αίτηση, κάντε κλικ εδώ.