ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Border Management Staff Course 2017 (Τατζικιστάν)

Από 02 έως 27 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ OSCE), στο Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν, το Σχολείο Border Management Staff Course.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, περιλαμβάνει 7 κύριες θεματικές ενότητες, με σκοπό την διεξοδική προσέγγιση θεμάτων ασφάλειας και διαχείρισης συνόρων, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, από τον ΟΑΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της πραγματοποιήθηκαν σειρά διαλέξεων, παρουσιάσεων, πρακτικές εκπαιδεύσεις σε ομάδες εργασίας, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο συνοριακό φυλάκιο του Τατζικιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Η Ελλάδα συμμετείχε, με την αποστολή ενός Αξιωματικού εκπαιδευτή, του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), προκειμένου να αποκτήσει τη σχετική εμπειρία και γνώση, για την αντίστοιχη θέση του ως εκπαιδευτή στο Κέντρο.