ΠΚΕΕΥΕ

Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Η διεύθυνσή μας

     Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ”
     Κρηστώνη, Κιλκίς, ΤΚ 61100
     ΣΤΓ 1004

Τηλέφωνα Επικοινωνίας   

     Τηλέφωνο:    23410 27468

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-Mail)

      mpsotc@hndgs.mil.gr