ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Πολυτισμικής Επίγνωσης και Αξιωματικού Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ (SEEBRIG)

Από τις 20 έως 22 Μαρτίου 2017 κινητή ομάδα εκπαίδευσης του ΠΚΕΕΥΕ διενήργησε << Σχολείο Πολυτισμικής Επίγνωσης και Αξιωματικού Δημοσίων Σχέσεων του ΝΑΤΟ>> για το προσωπικό του αρχηγείου του SEEBRIG.Η κινητή ομάδα εκπαιδεύσεως είχε ως σκοπό να παρέχει στους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της SEEBRIG, γνώσεις επί των αρχών της Πολυτισμικής Επίγνωσης καθώς και γνώσεις σχετικά με τα καθήκοντα κα τον ρόλο Αξιωματικού Δημοσίων Σχέσεων.