ΠΚΕΕΥΕ

Ετήσια σύσκεψη των Διοικητών των Κέντρων για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Partnership Training and Education Centres Commandants’ Conference – PTEC CC)

Στις 20 Φεβ 2018 διεξήχθη η ετήσια σύσκεψη των Διοικητών των Κέντρων για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Partnership Training and Education Centres Commandants’ Conference – PTEC CC), στη Βουδαπέστη. Το ΠΚΕΕΥΕ εκπροσώπησε ο Δκτής του Κέντρου Σχης (ΤΘ) Γερογλής Παναγιώτης.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν να εντοπιστούν οι τομείς αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των Κέντρων εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΝΑΤΟ, ώστε να προωθηθούν οι πρωταρχικοί στόχοι και οι πρακτικές της στρατιωτικής συνεργασίας, όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο από το Βορειοαντλαντικό Σύμφωνο (NorthAtlanticCouncil – NAC), αρχικό σχέδιο των Κέντρων για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση (PTECs’). Στόχος αυτής της ετήσιας σύσκεψης ήταν, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ολοκλήρωση των προσπαθειών, για την εναρμόνιση των PTECs’ με την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του ΝΑΤΟ, ώστε να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Παράλληλα, παρουσιάσθηκε ο απολογισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ SACT για το έτος 2017 και προγραμματίσθηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το 2019, με παράλληλη αναγνώριση και κάλυψη τυχόν κενών στην εκπαίδευση.