ΠΚΕΕΥΕ

Ηνωμένα Έθνη

Το σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών που διοργανώνει το ΠΚΕΕΥΕ συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που θέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έτσι το Κέντρο έχει την τιμή να κατέχει, από την 24 Αυγούστου 2010, Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Αναγνώρισης του ΟΗΕ.

Σελίδα ΟΗΕ