ΠΚΕΕΥΕ

Οργάνωση

(1)       Το ΠΚΕΕΥΕ, σύμφωνα με τον Οργανισμό λειτουργίας και τον αντίστοιχο ΠΟΥ του ΓΕΕΘΑ, είναι Κέντρο Εκπαίδευσης διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητο, ισότιμο με Μονάδα και διοικείται από Συνταγματάρχη όλων των Όπλων του Στρατού Ξηράς. Το προσωπικό του Κέντρου είναι στρατιωτικό και πολιτικό και αποτελείται από Αξιωματικούς, Οπλίτες και Υπαλλήλους του ΥΕΘΑ, που προέρχονται από όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως γλώσσα λειτουργίας του Κέντρου και διεξαγωγής της εκπαίδευσης, είναι η αγγλική.

 

(2)        Οργανικά υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ, διοικητικά και για θέματα ΔΜ υπάγεται στο ΓΕΣ, το οποίο έχει εκχωρήσει τα διοικητικά θέματα στην ΙΙ Μ/Κ ΜΠ και την υποστήριξη ΔΜ στην 71 Α/Μ ΤΑΞ. Θέματα συμμετοχής των ΓΕ στην εκπαίδευση και προγραμμάτων εκπαίδευσης, εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ. Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, γίνεται από τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΘΑ.