ΠΚΕΕΥΕ

ΝΑΤΟ

Από την 19 Μαΐου 2000, το ΠΚΕΕΥΕ έχει αναγνωριστεί από το ΝΑΤΟ ως Κέντρο Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασία για την Ειρήνη.

NATO Home page