ΠΚΕΕΥΕ

Συνεργασία

Το ΠΚΕΕΥΕ συνεργάζεται με όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και όλα τα μεγάλα ιδρύματα που εμπλέκονται σε θέματα PfP. Συγκεκριμένα με NATO, UN, EU, PTEC Community και το Peace Operations Training Institute – POTI.