ΠΚΕΕΥΕ

Κατάσταση Σχολείων 2024 – Οδηγίες Αιτήσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς όλους τους ενδιαφερομένους,
Παρακαλώ εφίσταται η προσοχή σας στις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την διαδικασία αίτησης συμμέτοχης στα Σχολεία του ΠΚΕΕΥΕ¨
1. Υποβολή Αιτήσεων Συμμέτοχης:
• «Κατεβάστε» την Φόρμα Συμμετοχής από την ιστοσελίδα μας: https://mpsotc.army.gr/wp-content/uploads/2024/02/Application_Form_v2024.2.pdf
• Στείλτε την συμπληρωμένη αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mpsotc@hndgs.mil.gr, όχι νωρίτερα από 60 ημέρες προ της ενάρξεως του Σχολείου και όχι αργότερα μέχρι 30 ημέρες προ της ενάρξεως του Σχολείου.
Οδηγός Σχολείων 2024: https://mpsotc.army.gr/wp-content/uploads/2023/09/MPSOTC-Course-Guide-2024.pdf
2. Κόστος Συμμέτοχης:
• Το κόστος συμμέτοχης είναι 250€ ανά άτομο, ανά εβδομάδα.
• Κατόπιν λήψεως επιβεβαιωτικής επιστολής συμμέτοχης του αιτούντα, η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 10 ημέρες προ της ενάρξεως του Σχολείου.
• Οι συμμετέχοντες που θα αποσταλούν από τα ΓΕ δεν καταβάλλουν δίδακτρα.
3. Ελληνικές Συμμέτοχες Προσωπικού Ε.Δ:
• Υπηρεσιακές συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνο όταν αποστέλλονται από τα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης των ΓΕ και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας. Οποιοσδήποτε άλλος φορέας των ΕΔ και των ΣΑ επιθυμεί να στείλει προσωπικό θα πρέπει να το κάνει μέσω των αντίστοιχων Γραφείων εκπαίδευσης, με εξαίρεση το NRDC-GR.
4. Απαιτήσεις Γλωσσομάθειας:
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα πρότυπα επάρκειας στα αγγλικά, όπως περιγράφονται στο STANAG 6001:
Listening: Good (Level 3)
Speaking: Fair (Level 2)
Reading: Good (Level 3)
Writing: Fair (Level 2)
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ΠΚΕΕΥΕ για την εκπαίδευση σας.
Για να κάνετε αίτηση, κάντε κλικ εδώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 15 – 19 Ιαν 2024

e-Prime code: MPSOTC.12.4

ETOC Code No: ETE-IT-35526

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

 

2. Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής  Πρόληψης (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 5 – 16 Φεβ 2024

e-Prime code: MPSOTC.8.6

ETOC Code No: CTM-CT-35525

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

 

3. Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ Α

Διάρκεια: 26 Φεβ – 8 Μαρ 2024

e-Prime code: ACT.632.17

ETOC Code No: STC-PA-31410

NATO Approved

 

 

 

 

4. Βασικό Σχολείο Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης

Διάρκεια: 15 – 26 Απρ 2024

e-Prime code: ACT.860.4

ETOC Code No: MCP-CM-31406

NATO Approved

 

 

 

5. Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)

Σχολείο “Εκπαίδευση στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος”

Διάρκεια: 22-26 Απρ 2024

Επιστολή Πρόσκλησης:

Invitation_Letter HEAT Apr 2024

Φόρμα Συμμετοχής:

Φόρμα_Συμμετοχής_ για_το_Σχολείο_ Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)_v2024.1

 

 

 

 

 

6. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών

Διάρκεια: 13 – 31 Μαΐ 2024

e-Prime code: ACT.819.5

ETOC Code No: MCP-LA-31408

UN ACCREDITED

NATO Approved

 

 

 

7. Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου & Μέσων Ενημέρωσης

Διάρκεια: 10 – 21 Ιουν 2024

e-Prime code: ACT.869.3

NATO Approved

 

 

 

 

8. Σχολείο «Ασφάλειας χερσαίων-θαλάσσιων συνόρων και ελέγχου μεταναστών και αγαθών/όπλων διττής χρήσης»

Διάρκεια: 1 -12 Ιουλ 2024

e-Prime code: ACT.820.5

ETOC Code No: MCP-LA-31409

ΝΑΤΟ Approved

 

 

 

 

9. Σχολείο Ασφάλειας Δημοσιογράφων

Διάρκεια: Σεπ 2024 (1 εβδομάδα)

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

 

 

 

10. Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)

Διάρκεια: 2 -6 Σεπ 2024

e-Prime code: MPSOTC.14.5

ETOC Code No: CMI-CI-25689

ΝΑΤΟ Listed

OSCE / MPSOTC

 

 

11. Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)

Σχολείο “Εκπαίδευση στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος”

Διάρκεια: 9 – 13 Σεπ 2024

 

 

 

 

 

12. Σχολείο Δόμησης Ακεραιότητας (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 23 – 27 Σεπ 2024

e-Prime code: MPSOTC.13.5

ETOC Code No: BIT-BI-35527

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

 

13. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 7 – 18 Οκτ 2024

e-Prime code: ACT.813.5

ETOC Code No: STC-ST-35524

NATO Approved

 

 

 

 

14. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (ESDC)

Διάρκεια: 21 – 25 Οκτ 2024

MPSOTC/ESDC

 

 

 

 

 

 

15. Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ Β

Διάρκεια: 4 – 15 Νοε 2024

e-Prime code: ACT.632.18

ETOC Code No: STC-PA-31410

NATO Approved

 

 

 

 

16. ΝΑΤΟ Βασικό Σχολείο Πολιτικό – Στρατιωτικής Συνεργασίας

Διάρκεια: 18 – 29 Νοε 2024

e-Prime code: ACT.845.4

ETOC Code No: CMI-CM-31412

NATO Approved

 

 

 

17. Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (ΕΚΑΑ)

Διάρκεια: 09-13 Δεκ 2024

MPSOTC/ESDC