ΠΚΕΕΥΕ

Κατάσταση Σχολείων 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για οδηγίες σχετικά με Αιτήσεις Εγγραφών στα Σχολεία του ΠΚΕΕΥΕ πατήστε εδώ.

— ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ —

1. Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 15 – 19 Ιαν 2024

e-Prime code: MPSOTC.12.4

ETOC Code No: ETE-IT-35526

ΝΑΤΟ Listed

 

 

2. Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής  Πρόληψης (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 5 – 16 Φεβ 2024

e-Prime code: MPSOTC.8.6

ETOC Code No: CTM-CT-35525

ΝΑΤΟ Listed

 

 

3. Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ Α

Διάρκεια: 26 Φεβ – 8 Μαρ 2024

e-Prime code: ACT.632.17

ETOC Code No: STC-PA-31410

NATO Approved

 

 

4. Βασικό Σχολείο Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης

Διάρκεια: 15 – 26 Απρ 2024

e-Prime code: ACT.860.4

ETOC Code No: MCP-CM-31406

NATO Approved

 

 

5. Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)

Σχολείο “Εκπαίδευση στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος”

Διάρκεια: 22-26 Απρ 2024

 

 

 

 

 

6. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών

Διάρκεια: 13 – 31 Μαΐ 2024

e-Prime code: ACT.819.5

ETOC Code No: MCP-LA-31408

UN ACCREDITED

NATO Approved

 

 

7. Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου & Μέσων Ενημέρωσης

Διάρκεια: 10 – 21 Ιουν 2024

e-Prime code: ACT.869.3

NATO Approved

 

 

 

 

8. Σχολείο «Ασφάλειας χερσαίων-θαλάσσιων συνόρων και ελέγχου μεταναστών και αγαθών/όπλων διττής χρήσης»

Διάρκεια: 1 -12 Ιουλ 2024

e-Prime code: ACT.820.5

ETOC Code No: MCP-LA-31409

ΝΑΤΟ Approved

 

 

 

9. Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)

Διάρκεια: 2 -6 Σεπ 2024

e-Prime code: MPSOTC.14.5

ETOC Code No: CMI-CI-25689

ΝΑΤΟ Listed

OSCE / MPSOTC

 

 

10. Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)

Σχολείο “Εκπαίδευση στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος”

Διάρκεια: 9 – 13 Σεπ 2024

Φόρμα Συμμετοχής:

Φόρμα_Συμμετοχής_ για_το_Σχολείο_Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT 9-13 Sep)_v2024.2

Πρόσκληση Συμμετοχής

 

 

 

 

11. Σχολείο Ασφάλειας Δημοσιογράφων

Διάρκεια: 16-20 Σεπ 2024 (1 εβδομάδα)

ΝΑΤΟ Listed

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

12. Σχολείο Δόμησης Ακεραιότητας (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 23 – 27 Σεπ 2024

e-Prime code: MPSOTC.13.5

ETOC Code No: BIT-BI-35527

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

13. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 7 – 18 Οκτ 2024

e-Prime code: ACT.813.5

ETOC Code No: STC-ST-35524

NATO Approved

 

 

 

14. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (ESDC)

Διάρκεια: 21 – 25 Οκτ 2024

MPSOTC/ESDC

 

 

 

 

 

15. Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ Β

Διάρκεια: 4 – 15 Νοε 2024

e-Prime code: ACT.632.18

ETOC Code No: STC-PA-31410

NATO Approved

 

 

 

16. ΝΑΤΟ Βασικό Σχολείο Πολιτικό – Στρατιωτικής Συνεργασίας

Διάρκεια: 18 – 29 Νοε 2024

e-Prime code: ACT.845.4

ETOC Code No: CMI-CM-31412

NATO Approved

 

 

17. Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (ΕΚΑΑ)

Διάρκεια: 09-13 Δεκ 2024

MPSOTC/ESDC