ΠΚΕΕΥΕ

Κατάσταση Σχολείων 2023

 1. Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (Διαδικτυακά)

Διάρκεια: 16 – 20 Ιαν 2023

e-Prime code : MPSOTC.12.3

ETOC Code No: ETE-IT-35526

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Αντιμετώπιση – Διαχείριση Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών

Διάρκεια: 23 Ιαν – 3 Φεβ 2023

e-Prime code: MPSOTC.2.3

ETOC Code No: MCP-CM-25690

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Σχολείο Διαπολιτισμικής Ικανότητας για Αποστολές και Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ(ESDC)

Διάρκεια: 13 – 17 Φεβ 2023

MPSOTC/ESDC

 

 1. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Διάρκεια: 27 Φεβ – 10 Μαρ 2023

e-Prime code : ACT.860.2

ETOC Code No: MCP-CM-31406

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ NATO A & B

Διάρκεια: 13 – 24 Μαρ

e-Prime code: ACT.632.15

ETOC Code No : STC-PA-31410

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 1 – 12 Μαϊ 2023

e-Prime code: ACT.813.4

ETOC Code No: STC-ST-35524

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών ΗΕ

Διάρκεια: 15 Μαϊ – 2 Ιουν 2023

e-Prime code: ACT.819.4

ETOC Code No: MCP-LA-31408

UN ACCREDITED

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων ΜΜΕ Προχωρημένων Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 12 – 23 Ιουν 2023

e-Prime code: ACT.869.3

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)

Διάρκεια: 04 – 08 Σεπ 2023

e-Prime code: MPSOTC.14.4

ETOC Code No: CMI-CI-25689

ΝΑΤΟ Listed

OSCE/MPSOTC

 

 1. Σχολείο Εκπαίδευση Επίγνωσης για το Εχθρικό Περιβάλλον (Πιλoτικό)

Διάρκεια: 11 – 15 Σεπ 2023

Pilot

 

 1. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (ESDC)

Διάρκεια: 25 – 29 Σεπ 2023

MPSOTC/ESDC

 

 

 1. NATO Βασικό Σχολείο ΠΣΣ

Διάρκεια: 9 – 20 Οκτ 2023

e-Prime code: ACT.845.3

Κωδικός ETOC No : CMI-CM-31412

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Εκπροσώπων ΜΜΕ NATO B

Διάρκεια: 30 Οκτ – 10 Νοε 2023

e-Prime code: ACT.632.16

ETOC Code No: STC-PA-31410

NATO Approved

 

 1. Σχολείο Δομικής Ακεραιότητας(Διαδικτυακά)

Διάρκεια: 13 – 17 Νοε 2023

e-Prime code: MPSOTC.13.4

ETOC Code No: BIT-BI-35527

ΝΑΤΟ Listed

 

 1. Διαχείριση Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης (Διαδικτυακά)

Διάρκεια: 27 Νοε – 8 Δεκ 2023

e-Prime code: MPSOTC.8.5

ETOC Code No: CTM-CT-35525

ΝΑΤΟ Listed