ΠΚΕΕΥΕ

Κατάσταση Σχολείων 2023

 

1.  Σχολείο Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 16 – 20 Ιαν 2023

e-Prime code : MPSOTC.12.3

ETOC Code No: ETE-IT-35526

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

 

2. Σχολείο Αντιμετώπιση – Διαχείριση Κρίσης Παράτυπης Μετανάστευσης και Προσφυγικών Ροών

Διάρκεια: 23 Ιαν – 3 Φεβ 2023

e-Prime code: MPSOTC.2.3

ETOC Code No: MCP-CM-25690

ΝΑΤΟ Approved

 

 

 

3. Βασικό Σχολείο ΕΥΕ

Διάρκεια: 27 Φεβ – 10 Μαρ 2023

e-Prime code : ACT.860.2

ETOC Code No: MCP-CM-31406

NATO Approved

 

 

 

4. Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ A

Διάρκεια: 13 – 24 Μαρ

e-Prime code: ACT.632.15

ETOC Code No : STC-PA-31410

NATO Approved

 

 

 

5. Ασφάλεια Δημοσιογράφων

Διάρκεια: 8-11 Μαϊ 2023

 

6. Σχολείο Στρατιωτικών Παρατηρητών ΗΕ

Διάρκεια: 15 Μαϊ – 2 Ιουν 2023

e-Prime code: ACT.819.4

ETOC Code No: MCP-LA-31408

UN ACCREDITED

NATO Approved

 


7. Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών Εκπροσώπων Τύπου  & Μέσων Ενημέρωσης

Διάρκεια: 12 – 23 Ιουν 2023

e-Prime code: ACT.869.3

NATO Approved

 

 

 

8. Σχολείο Πολιτισμικής Επίγνωσης σε Επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (ΕΚΑΑ)

Διάρκεια: 28 Αυγ – 01 Σεπ 2023

MPSOTC/ESDC

 

 


9. Σχολείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟΑΣΕ)

Διάρκεια: 04 – 08 Σεπ 2023

e-Prime code: MPSOTC.14.4

ETOC Code No: CMI-CI-25689

ΝΑΤΟ Listed

OSCE/MPSOTC

 

 

 

10. Σχολείο Ασφαλείας Συνόρων (ESDC)

Διάρκεια: 18 – 22 Σεπ 2023

MPSOTC/ESDC

 

 

 

 

 

11. Σχολείο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Πληροφοριακών Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 25 Σεπ – 06 Οκτ 2023

e-Prime code: ACT.813.4

ETOC Code No: STC-ST-35524

NATO Approved


12. ΝΑΤΟ Βασικό Σχολείο Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας

Διάρκεια: 9 – 20 Οκτ 2023

e-Prime code: ACT.845.3

Κωδικός ETOC No : CMI-CM-31412

NATO Approved

 

 

 

 

13. Σχολείο Εκπροσώπων Τύπου ΝΑΤΟ B

Διάρκεια: 30 Οκτ – 10 Νοε 2023

e-Prime code: ACT.632.16

ETOC Code No: STC-PA-31410

NATO Approved

 

 

 

14.  Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT)

Σχολείο “Εκπαίδευση στην Επίγνωση Κινδύνων Εχθρικού Περιβάλλοντος”

Διάρκεια: 13 – 17 Νοε 2023

Pilot Course

 

 

15. Σχολείο Δόμησης Ακεραιότητας (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 13 – 17 Νοε 2023

e-Prime code: MPSOTC.13.4

ETOC Code No: BIT-BI-35527

ΝΑΤΟ Listed

 

 

 

 

 

16.  Σχολείο Διαχείρισης Ασφάλειας Περιστασιακής Πρόληψης (Διαδικτυακό)

Διάρκεια: 27 Νοε – 08 Δεκ 2023

e-Prime code: MPSOTC.8.5

ETOC Code No: CTM-CT-35525

ΝΑΤΟ Listed