ΠΚΕΕΥΕ

Καλωσόρισμα

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε).

Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε ιδρύθηκε το 1998 και από το 2000 είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο PfP (Partnership for Peace) από το ΝΑΤΟ. Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ως εκπαιδευτικό κέντρο από τον Ο.Η.Ε ώστε να διεξάγει Σχολεία Στρατιωτικών Παρατηρητών του Ο.Η.Ε καθώς και Σχολεία σε σχέση με την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας, ως μέλος του δικτύου του Κολλεγίου για την Άμυνα και την Ασφάλεια στην Ευρώπη.

Από το 2009 το Κέντρο έχει λάβει άνευ όρων πιστοποίηση ποιότητας από το ΝΑΤΟ, γεγονός το οποίο αντανακλά τα υψηλά πρότυπα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αναγνώριση του συνεχώς αυξανόμενου ρόλου του Κέντρου στη Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε σφυρηλατεί δεσμούς με την Ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω συνεργασίας με Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), συνεργάζεται με Διεθνής Οργανισμούς (ESDC, OSCE, Frontex,) και Διεθνή Εκπαιδευτικά Κέντρα (NATO School Oberammergau, CIMIC COE, StratCom COE, RACVIAC) καθώς και άλλα κέντρα εκπαιδεύσεως (PTEC). Στόχος του εκτεταμένου αυτού δικτύου συνεργασίας είναι η παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και γνώσης στους συμμετέχοντες μέσω της ολοκλήρωσης σημαντικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως Διεθνή Σχολεία, σεμινάρια, συνέδρια και Κινητές Εκπαιδευτικές Μονάδες.

Το Ελληνικό Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως της Ειρήνης κατέχει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση σε πληθώρα πεδίων καθώς και εκπαίδευση σε έκτακτες και τακτικές Ελληνικές Δυνάμεις Ειρηνευτικών αποστολών, προ της ατομικής ή ομαδικής αναπτύξεως τους.

Ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η δέσμευση του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε εξασφαλίζει ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση ξεπερνάει τις όποιες προσδοκίες των σπουδαστών καθώς και τις όποιες απαιτήσεις εναρμόνισης με τα εκπαιδευτικά πρότυπα που έχουν τεθεί.

Κλείνοντας ,θα ήθελα να πω, πως ελπίζω να σας συναντήσω σε ένα από τα επερχόμενα Σχολεία του Κέντρου, τα οποία εμπνέονται από το παρακάτω αρχαίο ρητό:

Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενομένους καρπούς. (Πλούταρχος, Αρχαίος Έλληνας ιστορικός, 46-119 μ.Χ.)

 

 

                                                         Σχης (ΠΖ) Θωμάς Γαβρανόπουλος

                                                              Διοικητής