ΠΚΕΕΥΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο βασικός στόχος του ΠΚΕΕΥΕ είναι:

  • η παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θέματα των ΕΥΕ, σε εθνικό και πολυεθνικό προσωπικό σε συμφωνία πάντα με τα αποδεκτά σημερινά διεθνή δεδομένα.

Επίσης:

  •      Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμογής για συγκεκριμένες αποστολές σε εθνικά στελέχη, με σκοπό την συμμετοχή σε ΕΥΕ αποστολές.
  •      Να εκπαιδεύει επιτελείς και στρατιωτικούς παρατηρητές πριν τις αποστολές.

Η εγκαθίδρυση των απαραίτητων προϋποθέσεων, για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε θέματα που απασχολούν τις ΕΥΕ. Η εκπαίδευση που παρέχεται από το Κέντρο, είναι ελεύθερη για όλες τις χώρες ΝΑΤΟ, “Συνεργασία για την Ειρήνη”, “Μεσογειακού Διαλόγου” και οποιαδήποτε χώρα από τις * μετά από συμφωνία. Η βελτίωση της εκπαίδευσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΥΕ. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση είναι η Αγγλική.

Η εκπαίδευση διοργανώνετα και διεξάγεται από την Διεύθυνση Σπουδών, η οποία φροντίζει για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τις ασκήσεις. Οι υπεύθυνοι του κάθε Σχολείου φροντίζουν ώστε όλες οι δραστηριότητες να γίνονται με κάθε λεπτομέρεια και εξασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις πληρούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του NATO. Το μέγ%