ΠΚΕΕΥΕ

Κοινότητα PTEC

Η κοινότητα των PTECs είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο μόρφωσης και εκπαίδευσης προωθώντας την συνεργασία, τις πρωτοβουλίες και την ποιοτική κατάρτιση για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ικανοτήτων και της διαλειτουργικότητας πάνω σε ευρύτερα θέματα ασφάλειας.