ΠΚΕΕΥΕ

Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (UN-CMCoord)

Από τις 22 έως 26 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε από το γραφείο εκπαίδευσης του OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), σε εγκαταστάσεις του Αυστριακού Υπουργείου Άμυνας και Αθλητισμού στο Ρεϊχενάου αν ντε Ράξ της Αυστρίας, το Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, απευθυνόταν σε στρατιωτικούς και πολίτες, που υπηρετούν ήδη σε αποστολές των Ηνωμένων Εθνών ή που πρόκειται να αναπτυχθούν σε περιοχές ή χώρες λόγω φυσικής καταστροφής ή λόγω περίπλοκης κατάστασης (ένοπλη σύγκρουση σε συνδυασμό με φυσική καταστροφή).

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν σειρά διαλέξεων, παρουσιάσεων, πρακτικές εκπαιδεύσεις σε ομάδες εργασίας και αναλύσεις πραγματικών περιστατικών, μέσω της εμπειρίας των εκπαιδευτών, προκειμένου όλα τα αντικείμενα να καταστούν πλήρως κατανοητά. Επικεφαλής της εκπαιδευτικής ομάδας ήταν ο κος Ζόσεφ Ρέιτερερ (Mr. Josef Reiterer), ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του εγχειριδίου πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN –CMCoord Handbook).

Η Ελλάδα συμμετείχε με την αποστολή ενός Αξιωματικού εκπαιδευτή, του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), προκειμένου να διευρύνει τις σχετικές εμπειρίες και γνώσεις του, για την αντίστοιχη θέση του ως εκπαιδευτή στο Σχολείο Πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας Κέντρο.