ΠΚΕΕΥΕ

Σύσκεψη για τον Συγχρονισμό της Εκπαίδευσης εντός πλαισίου ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Training Synchronization Conference – TSC)

   Από 21 έως 22 Φεβ 2018 διεξήχθει η σύσκεψη για τον Συγχρονισμό της Εκπαίδευσης εντός πλαισίου ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Training Synchronization Conference – TSC), στη Βουδαπέστη. Το ΠΚΕΕΥΕ συμμετείχε με τον Δκτή του, Σχη (ΤΘ) Γερογλή Παναγιώτη.

Η υπόψη σύσκεψη αποτελεί πεδίο συνάντησης των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, από το επιτελείο  ΝΑΤΟ, τις επιμέρους διοικήσεις του,  καθώς και των εθνικών κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως και των εταίρων του ΝΑΤΟ, ώστε να πραγματοποιηθεί αμοιβαία ενημέρωση και συγχρονισμός, για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ΝΑΤΟ σε θέματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, ασκήσεων και αξιολόγησης.